Technologie „retrofit” – modernizacja rozwiązań w odpowiedzi na nowe wymogi rynku

W związku ze stałym podnoszeniem wymogów dotyczących zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz podnoszenia efektywności energetycznej, nowe systemy oświetlenia muszą być projektowane w sposób elastyczny, umożliwiający wprowadzanie kolejnych zmian. Dlatego modernizacja obecnie funkcjonujących systemów oświetleniowych poprzez zastosowanie technologii LED, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w przypadku rozwiązań dedykowanych klientom indywidualnym otwiera wiele możliwości działania w tej kwestii.

Technologia „retrofit” pomaga łączyć zalety rozwiązań LED z funkcjonującymi dotąd systemami oświetlenia m.in. w budynkach mieszkaniowych, przestrzeniach biurowych, sklepach, przemyśle, czy oświetleniu zewnętrznym. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z istniejących inwestycji i wybudowanej infrastruktury z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Unia Europejska w 2012 roku całkowicie zakazała importu „tradycyjnych”, powszechnie dotąd używanych lamp żarowych. Dziś od producentów działających na rynku europejskim wymagane jest dostosowywanie standardów oświetleniowych do standardów wyrażonych w różnego rodzaju regulacjach, np. Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 244/2009, wyznaczającego wymagania dotyczące minimalnej wydajności energetycznej.

Chen Farn Hin, ekspert Osram Opto Semiconductors podkreśla, że w kwestii funkcjonalności i jakości modernizowanych systemów oświetlenia opartych na rozwiązaniach LED nie ma mowy o kompromisach – Każdej instalacji elektrycznej przypisany jest zespół wymagań, które mogą zostać w pełni spełnione dzięki modernizacji całych systemów. Świadomość wprowadzania kolejnych prawnych wymagań i ograniczeń powinna mobilizować projektantów nowych inwestycji do tworzenia uniwersalnych, elastycznych, możliwych do późniejszej modyfikacji struktur. To właśnie wykorzystywanie najnowocześniejszych komponentów typu LED ostatecznie może wpłynąć na pozytywną ocenę pracy całego systemu.

Osram Opto Semiconductors oferuje jedno z najbardziej obszernych i kompleksowych portfolio diod i całych systemów LED dedykowanych rozwiązaniom technologicznym „retrofit”. Klienci i partnerzy marki zyskują dzięki temu szeroką gamę możliwości dostosowywania się do pojawiających się restrykcji, bez konieczności ingerencji w kształt istniejącej infrastruktury. Świadomość zróżnicowania wymagań, co do systemów nowoczesnego oświetlania (wielokierunkowe, kierunkowe, liniowe) przekłada się na pracę designerów rozwiązań LED, którzy tworząc nowe projekty włączają w nie wiele funkcji, które spełniać muszą zmodernizowane systemu oświetlenia (odpowiednia klasa wydajności świetlnej, właściwe źródło światła, dobrze dopasowane wymiary zarysu etc.). Wysoce elastyczna produkcja systemów, takich jak np. produktów z linii Duris od Osram Opto Semiconductors umożliwia uniwersalną adaptację rozwiązań przy zapewnieniu wysokiej efektywności kosztowej, przeznaczonej dla masowego rynku.

Rozwój kompleksowych systemów LED, dedykowanych dla coraz bardziej świadomych ekologicznie konsumentów jest dziś gwarancją możliwości sprawnego reagowania na szybko zmieniające się warunki rynku i oczekiwania użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań „retrofit” proponowanych przez Osram Opto Semiconductors oraz linii produktów Duris, odwiedź stronę internetową: http://www.osram-os.com/osram_os/en/products/product-promotions/led-for-general-lighting/duris-family/index.jsp.