ABB safe&smart – bezpieczeństwo w inteligentnym domu

Mój dom jest moją twierdzą – czyli jak być bezpiecznym we własnym domu dzięki rozwiązaniom automatyki budynkowej?

My home is my castle, czyli mój dom jest moją twierdzą – mawiają Anglosasi. I tak też pewnie chciałby czuć się we własnych czterech ścianach każdy z nas. Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej, których zadaniem jest nie tylko chronić mieszkańców przed możliwymi zagrożeniami, ale też dbać o ich dobre samopoczucie. W jaki sposób?

Dobrą ilustracją możliwości, jakie oferuje automatyzacja w zakresie bezpieczeństwa, jest system safe&smart firmy ABB, jednego z liderów w dziedzinie inteligentnych rozwiązań dla domu. Stanowi on połączenie niezawodnej technologii alarmowej z łatwym w obsłudze systemem zarządzania budynkiem. Dzięki zintegrowaniu ich w jeden mechanizm czujniki alarmowe współpracują
z systemem sterowania domem, wykrywając i zawiadamiając odbiorcę o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Użytkownik korzystający z rozwiązania ABB safe&smart może także zdalnie sterować funkcjami budynku w zależności od stanu czujników alarmowych. Są to przede wszystkim zintegrowane czujniki dymu, których zadaniem jest alarmować w przypadku pożaru, ale również wtedy, gdy zarejestrują podwyższony poziom dwutlenku węgla w powietrzu emitowany przez ogień w kominku. System zareaguje uruchamiając wentylatory, by uzupełnić świeże powietrze wpływając pozytywnie na komfort przebywania w mieszkaniu, również podczas snu.

ABB w ramach inteligentnych rozwiązań dla domu i jego mieszkańców, w celu podniesienia ich komfortu życia, proponuje także zabezpieczenie przed zawilgoceniem i zalaniem. Mowa tu o czujnikach wyroszenia, montowanych w strefach suchych (np. w kuchni) oraz czujnikach zalania, które instaluje się strefach mokrych (np. w łazience). Gdy zostaną przekroczone określone dla nich poziomy przewidzianej ilości wody, nastąpi przekazanie informacji do użytkownika i – w razie konieczności – integracja zarówno z głównym zaworem wody, który może zostać zamknięty, jak
i z pozostałymi instalacjami, w tym z systemem kamer.

W przypadku łazienki warto wspomnieć również o systemie przyzywowym ABB SIGNAL, który zapewnia pomoc osobom przebywającym w saunie lub toalecie, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Po naciśnięciu przycisku wezwania lub pociągnięciu za sznurek umieszczony na włączniku
w pomieszczeniu, na zewnątrz toalety uruchamiany jest alarm i migający sygnał świetlny. Wezwanie pomocy może zostać przekierowane również do opiekuna lub rodziny. Wtedy system wysyła wiadomość do wytypowanej bliskiej osoby, która może udzielić pomocy. We wnętrzu, w którym doszło do wypadku, na przycisku sygnalizacyjnym widoczna jest dla użytkownika dioda LED (światło uspakajające). Informuje ona osobę będącą w potrzebie, że jej wezwanie zostało przyjęte,
a zintegrowane instalacje domowe przeszły w tryb awaryjny i wkrótce zjawi się pomoc. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne dla osób starszych, mieszkających w pojedynkę.

O ile powyższe funkcje gwarantują bezpieczeństwo w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, o tyle inne rozwiązania ABB zostały przewidziane, by zabezpieczyć nas przed niepożądanym działaniem osób trzecich, w szczególności włamaniem do domu. Użytkownicy inteligentnych systemów ABB mogą liczyć na powiadomienia systemu o otwartych oknach w mieszkaniu i możliwość sterowania nimi. Czujniki zaalarmują ich też o stłuczeniu szyby. Do najbardziej skutecznych zabezpieczeń należą ponadto zintegrowane systemowe czujniki ruchu i obecności nieproszonych gości, które współpracują z systemem kamer sieciowych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.
Co istotne, do wszystkich rozwiązań ABB i powiadomień systemu mamy stały dostęp przebywając nie tylko w domu, ale również będąc poza nim. Jest to możliwe dzięki dedykowanej aplikacji, którą można zainstalować na telefonie lub skorzystać z niej online przez komputer.

Kamery w inteligentnym domu wykorzystywane są też w wideofonie należącym do systemu ABB WELCOME. Zastosowano w nim bramkę IP, dzięki której system umożliwia wysyłanie wiadomości na urządzenia przenośne podczas nieobecności mieszkańców oraz użytkowanie wideo domofonu zdalnie. Dodatkowo w ofercie ABB WELCOME występuje szereg zaawansowanych funkcji takich jak: interkom w obrębie mieszkania lub pomiędzy mieszkaniami, zapisywanie obrazu po użyciu dzwonka lub w trakcie rozmowy, przekazywanie połączenia pod nieobecność do sąsiada lub pracownika ochrony oraz automatyczne odblokowanie w określonych godzinach.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed włamaniem może być zdalne sterowanie oświetleniem – tak zwana symulacja obecności domowników, w czasie kiedy przebywają poza domem, podczas urlopu lub wyjazdu służbowego. System rejestruje nasz schemat korzystania z urządzeń domowych, operowania światłem czy roletami i zasłonami, i zapamiętuje go, aby w tym samym układzie odtworzyć podczas naszej nieobecności. Dodatkowo, za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym, funkcję tę można aktywować lub moderować zdalnie z dowolnego miejsca. Dzięki temu powstaje wrażenie, że dom i jego mieszkańcy żyją swoim codziennym życiem, nawet jeśli znajdują się w tym czasie na drugim końcu świata.

W skrajnej sytuacji, zagrażającej nie tylko bezpieczeństwu mienia, ale też życia mieszkańców, którzy przebywają w domu podczas włamania, ratunkiem może okazać się, tak zwana, funkcja cichego alarmu. W zintegrowanej instalacji uruchamia się ją za pomocą dedykowanych przycisków  na ścianie lub w telefonie, dzięki czemu użytkownik może w niezauważalny sposób wezwać pomoc.

Zatem jeśli na pytanie o to, jak chcielibyście się czuć w swoim domu, w pierwszej kolejności odpowiadacie: bezpiecznie, system automatyki budynkowej ABB jest rozwiązaniem odpowiadającym na wasze potrzeby i zapewniającym kompleksową ochronę rodziny, domu i jego wyposażenia.

O zaletach automatyki budynkowej m.in. w kontekście bezpieczeństwa można dowiedzieć się więcej umawiając się na prezentację i spotkanie do jedynego w Polsce apartamentu pokazowego ABB Living Space® Experience, wyposażonego w tę najnowocześniejszą technologię.