Łatwe blokowanie bezpieczników instalacyjnych i bezpieczniejsze interwencje przy maszynach

Wyłączniki instalacyjne łatwo się włącza i wyłącza, co może być zagrożeniem dla osób
prowadzących interwencje przy maszynach. Skutkiem przedwczesnego załączenia obwodu
może być porażenie prądem lub ciężkie obrażenia. Firma Brady Corporation przygotowała
rozwiązanie pozwalające na bezpieczniejsze interwencje przy maszynach – łatwą do założenia
blokadę lockout wyłączników instalacyjnych.

Łatwa w użyciu blokada Lockout

Nowa, uniwersalna blokada lockout wyłączników nadprądowych jest łatwa do założenia na
różnego rodzaju wyłączniki instalacyjne różnych producentów. To małe urządzenie zakłada się
na wyłącznik i łatwo mocuje przy pomocy dołączonej do zestawu śruby. Dokręcenie śruby
powoduje wybicie otworu na szeklę kłódki Lockout/Tagout. Zapięcie kłódki blokuje wyłącznik w
danym położeniu, co zapewnia bezpieczniejsze interwencje przy maszynach.

Bezpieczniejsze interwencje

Blokowanie wyłączników instalacyjnych przy pomocy kłódki pozwala uniknąć wypadków
związanych z przedwczesnym i przypadkowym włączeniem maszyn lub urządzeń
elektrycznych. Po zapięciu kłódki jedynie osoba zakładająca ją, która wykonuje interwencję
przy maszynie, kontroluje moment ponownego załączenia obwodu. Dodatkowo firma Brady
oferuje także klucze uniwersalne dla brygadzistów wyznaczonych w planie kluczy do blokad
Lockout/Tagout.

 

Wyższy poziom zgodności z przepisami

Dzięki rozwiązaniu pozwalającemu blokować wyłączniki instalacyjne przedsiębiorcy mogą
zwiększyć poziom swojej zgodności z europejską normą 1037 dotyczącą bezpieczeństwa
urządzeń, a także dyrektywą 89/655/EWG, która określają minimalne wymagania BHP.
Więcej informacji na temat bezpieczniejszych interwencji przy maszynach znajdziesz na stronie
internetowej Brady.